Template Feedback untuk Transaksi eBay

  • Ryan Isra
  • Jun 02, 2012
Template Feedback untuk Transaksi eBay
Template Feedback untuk Transaksi eBay

Mau leave feedback(s) alias meninggalkan testimoni ke buyer (pembeli) atau seller (penjual) di eBay? Gak perlu bingung memikirkan kata-kata yang bagus untuk meninggalkan feedback comment di eBay, cukup pake template berikut ini tanpa perlu pikir panjang.

Tinggal Copy-Paste di comment form untuk feedback eBay → klik Leave Feedback, maka comment feedback eBay anda akan terlihat professional dan keren pastinya di mata buyer/seller atau pengunjung profile dari seller/buyer.

Leave Positive Feedback di eBay
Contoh saat meninggalkan feedback di eCommerce eBay

Silahkan modifikasi template feedback eBay ini sesuka hati, sesuai selera anda. Gak cuma untuk eBay sih, untuk feedback / testimoni transaksi lain juga bisa (misal: iTrader di Forum)

Template eBay Feedback Dari Penjual ke Pembeli

1. »-(¯`v´¯)-»AWESOME eBayer»-(¯`v´¯)-»COME BACK ANYTIME»-(¯`v´¯)-»

2. *¨¨*:•.FIVE•:*¨¨*:•.STAR.•:*¨¨*:•.EBAYER.•:*¨¨*:•.

3. .•:*¨¨*:•.WONDERFUL*¨¨*RECOMMEND*¨¨*BUYER .•:*¨¨*:•.

4. ,¸¸,ø¤ºGREATº¤ø,¸*¸,ø¤ºBUYERº¤ø,¸*¸,ø¤ºTHANXº¤ø,¸¸**

5. (¯`’•.¸(¯`’•.¸(¯`’•SUPER STAR eBayer•’´¯)¸.•’´¯)¸.•’´¯)

6. ø¤ºTOPº¤ø,¸¸,ø¤ºEBAYERº¤ø,¸¸,ø¤ºTHANKSº¤ø,¸¸,ø¤ºA+º¤ø,¸¸,ø¤ºA+º¤ø

7. (¯`’•.¸GREAT EBAYER ¸.•’´¯) (¯`’•.¸COME BACK REAL SOON¸.•’´¯)

8. I»-(¯`v´¯)-»THIS BUYER!FAST PAY!SUPER SWEET!»-(¯`v´¯)-»

9. .•:*¨¨*:•..•:* ABSOLUTELY STELLAR EBAYER*:•..•:*¨¨*:•.

10. ‹(•¿•)›SEE FOR YOURSELF THIS SUPER BUYER‹(•¿•)›

11. ‹(•¿•)› THANK YOU! FAST PAY! SUPER BUYER! ‹(•¿•)›

12. <>< …HAVING THIS BUYER AS YOUR OWN IS A BLESSING…><>

13. PERFECTº¤ø,¸¸,ø¤ºEBAYERº¤ø,¸¸,¸,øºø,¸,ø¤ºHIGHLYº¤ø,¸¸,ø¤ºRECOMMENDED

14. ¸,ø¤º°`°º¤øøø•• E•X•C•E•L•L•E•N•T ¤¤ E•B•A•Y•E•R ••øøø¤º°`°º¤ø,¸

15. -:¦:-•:*’”*:•.-:¦:-•* FABULOUS * -:¦:- * HIGHLY RECOMMEND -:¦:-•:*’”*:•.-:¦:-

16. -:¦:-•:*’”*:•.-:¦:-•* Unbelievable Buyer…WOW!!! *•-:¦:-•:*””*:•-:¦:-

17. .•:*¨¨*:•.YOU.•:*¨¨*:•.ARE.•:*¨¨*:•.A.•:*¨¨*:•.SUPER.•:*¨¨*:•.STAR.•:*¨¨*:•.

18. ‹(•¿•)› º°`°º¤AWESOME eBayer! Thank You°`°º¤‹(•¿•)› º°`°

19. «:::P:::» «:::E:::» «:::R:::» «:::F:::» «:::E:::» «:::C:::» «:::T:::» THANKS

20. ••A•.•´¯`•.•W•.•´¯`•.•E•.•´¯`•.•S•.•´¯`•.•O•.•´¯`•.•M•.•´¯`•.•E••

21. .•:*¨¨*:•.A.•:*¨¨*:•.FIVE.•:*¨¨*:•.STAR.•:*¨¨*:•.EBAYER.•:*¨¨*:•.

22. »-(¯`v´¯)-»×º°”TRUELY AN AN ASSET TO EBAY”°º×»-(¯`v´¯)-»

23. “*:•.-:¦:–:¦:-•:*”‘”*:•.-:¦:-•*Thanx”*:•.-:¦:–:¦:-•:*”‘”*:•.-:¦:-•*

24. ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°COME AGAINº¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø

25. (¯`’•ø,¸¸ ‹(•¿•)›¸.,ø’¯)Thanxya(¯`’•ø,¸¸ ‹(•¿•)›¸.,ø’¯)

26. (•¿•)YOU MAKE(•¿•)BUYERS(•¿•)LOOK GOOD(•¿•)

27. ‹(•¿•)›SEE WHAT AN AWESOME BUYER THIS IS‹(•¿•)›

28. ~P~ ~E~ ~R~ ~F~ ~E~ ~C~ ~T~

29. »-(¯`v´¯)-» ~THANK YOU~ GREAT eBayer »-(¯`v´¯)-»

30. §§§ (¯`’•.¸ §§ (¯`’•.¸ § ~ * ~ SUPER BUYER ~ * ~ § ¸.•’´¯) §§ ¸.•’´¯) §§§

31. «:::P:::»«:::E:::»«:::R:::»«:::F:::»«:::E:::»«:::C:::»«:::T:::»«:::!:::»

32. ¸.•’´¯)*(¯`’•.¸.•’´¯)**THANK** YOU**(¯`’•.¸.•’´¯)*(¯`’•.¸

33. *-:¦:-•:*’””*:•.-:¦:-•:*THIS*•-:*EBAYER*:-•*IS*:•-:*ROCKIN’-:¦:-•:*’””*:•.-:¦:-*

34. …<>< BLESSINGS …<>< EBAYER …<><

35. ,¸¸,ø¤º° One of the Best Buyers EVER!!!º¤ø,¸¸,ø¤º°`°°

36. :¦:-•:*”*:•.-:¦:-•*EXCELLENT BUYER!*•-:¦:-•:*”’*:•-:¦:-THANKS*•-:¦:-•:*”**•

37. :¦:-•:*Smooth'”Transaction*:•.-:¦:-•*Great eBayer*•-:¦:-•:*Thank You*•-:¦

38. »(¯`v´¯)»LOVE»(¯`v´¯)»THIS»(¯`v´¯)»BUYER»(¯`v´¯)»

39. (¯`’•.¸TERIFFIC*(¯`’•.THANK YOU.•’´¯)*BUYER¸.•’´¯)

40. .•:*¨¨*:•.EXCELLENT.•:*¨¨*:•.BUYER.•:*¨¨*:•.THANX.•:*¨¨*:•.

41. «E» «X» «C» «E» «L» «L» «E» «N» «T»

42. «A» «W» «E» «S» «O» «M» «E» «!» «!» «!»

43. ¸.•´¯) * * ¸.•´¯)* *A+ Ebayer* *¸.•´¯) * * ¸.•´¯) *Thank you*¸.•´¯) * * ¸.•´¯)

44. ..¸.•´¯)¸.•´¯).SUPER..¸.•´¯)¸.•´¯).BUYER..¸.•´¯)¸.•´¯).

45. <3.. *..<3..*..<3 Super eBayer. Thank You <3 ..*..<3.. *..<3

46. *-:¦:-•:*'””*:•.-:¦:-•:*fast*•-:*pay*:-•*SUPER*:•-:*eBayer-:¦:-•:*'””*:•.-:¦:-*

47. »-(¯`v´¯)-»This buyer is what eBay is all about»-(¯`v´¯)-»

48. (¯`’•.¸AwEsOmE SuPeR TeRiFFiC BuYeR¸.•’´¯)

49. .•:*¨¨*:•.Thank You!.•:*¨¨*:•. Highly Recommend•:*¨¨*:•.Asset to eBay.•:*¨¨*:•

50. °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°ºGREAT BUYER THANK YOUº¤ø,¸¸,ø¤º°`°º

Template eBay Feedback Dari Pembeli ke Penjual

51. -:¦:-P-:¦:-E-:¦:-R-:¦:-F-:¦:-E-:¦:-C-:¦:-T-:¦:-

52. -:¦:-A-:¦:-W-:¦:-E-:¦:-S-:¦:-O-:¦:-M-:¦:-E-:¦:-

53. -:¦:-SUPER-:¦:-STAR-:¦:-SELLER-:¦:-THANX-:¦:-

54. *¨¨*:•.FIVE•:*¨¨*:•.STAR.•:*¨¨*:•.SELLER.•:*¨¨*:•.

55. .•:*¨¨*:•.WONDERFUL*¨¨*RECOMMEND*¨¨*SELLER .•:*¨¨*:•.

56. (¯`’•.¸(¯`’•SUPER STAR eBay SELLER•’´¯)¸.•’´¯)

57. I»-(¯`v´¯)-»THIS SELLER! GR8 DEAL! THANX!»-(¯`v´¯)-»

58. .•:*¨¨*:•..•:* ABSOLUTELY STELLAR SELLER*:•..•:*¨¨*:•.

59. ‹(•¿•)›SEE FOR YOURSELF‹(•¿•)›SUPER SELLER‹(•¿•)›

60. ‹(•¿•)› THANK YOU! GREAT DEAL! SUPER SELLER! ‹(•¿•)›

61. <>< …BUT FROM THIS SELLER. THEY ARE A BLESSING…><>

62. ¸,ø¤º°`°º¤øøø•• E•X•C•E•L•L•E•N•T ¤¤ S•E•L•L•E•R ••øøø¤º°`°º¤ø,¸

63. -:¦:-•:*’”*:•.-:¦:-•*FABULOUS*-:¦:-*SELLER*-:¦:-•:*’”*:•.-:¦:-

64. -:¦:-•:*’”*:•.-:¦:-•* Unbelievable Seller…WOW!!! *•-:¦:-•:*””*:•-:¦:-

65. «:::P:::» «:::E:::» «:::R:::» «:::F:::» «:::E:::» «:::C:::» «:::T:::» SELLER!

66. *:•.YOU.•:*¨¨*:•.ARE.•:*¨¨*:•.A.•:*¨¨*:•.STAR.•:*¨¨*:•.SELLER.•:*

67. ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°THANXº¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤

68. »-(¯`v´¯)-»×º°”WONDERFUL SELLER”°º×»-(¯`v´¯)-»

69. (•¿•)YOU MAKE(•¿•)SELLERS(•¿•)LOOK GOOD(•¿•)

70. ¯`•.•#1•.•´¯`•.•S•.•´¯`•.•E•.•´¯`•.•L•.•´¯`•.•L•.•´¯`•.•E•.•´¯`•.•R•.•´¯

71. §§§ (¯`’•.¸ §§ (¯`’•.¸ §~*~SUPER SELLER~*~§ ¸.•’´¯) §§ ¸.•’´¯) §§§

72. *-:¦:-•:*’””*:•.-:¦:-•:*THIS*•-:*SELLER*:-:*ROCKS’*-:¦:-•:*’””*:•.-:¦:-*

73. …<>< 2 U SELLER…<>< 74. ‹(•¿•)›SEE WHAT AN AWESOME SELLER THIS IS‹(•¿•)›

75. ,¸¸,ø¤º° One of the Best Sellers EVER!!!º¤ø,¸¸,ø¤º°`°°

76. »(¯`v´¯)»LOVE»(¯`v´¯)»THIS»(¯`v´¯)»SELLER»(¯`v´¯)»

77. (¯`’•.¸TERIFFIC*(¯`’•.THANK YOU.•’´¯)*SELLER¸.•’´¯)

78. .•:*¨¨*:•.EXCELLENT.•:*¨¨*:•.SELLER.•:*¨¨*:•.THANX.•:*¨¨*:•.

79. .¸.•´¯)¸.•´¯).SUPER..¸.•´¯)¸.•´¯).SELLER..¸.•´¯)¸.•´¯).

80. <3.. *..<3..*Super eBay Seller. Thank You*..<3.. *..<3

81. »-(¯`v´¯)-»This seller is what eBay is all about»-(¯`v´¯)-»

82. (¯`’•.¸AwEsOmE SuPeR TeRiFFiC SeLLeR¸.•’´¯)

83. .•:*¨¨*:•.Thank You!.•:*¨¨*:••:*¨¨*:•.Asset to eBay.•:*¨¨*:•

84. ¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°ºGR8 SELLER¤THANK YOUº¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º

85. (¯`’•ø,¸¸(•¿•)¸.,ø’¯)TERIFFIC SELLER(¯`’•ø,¸¸(•¿•)¸.,ø’¯)

86. (¯`’•.¸(¯`’•.¸(¯`’•PERFECT TRANSACTION•’´¯)¸.•’´¯)¸.•’´¯)

87. (¯`’•.¸(¯`’•FIRST CLASS SELLER•’´¯)¸.•’´¯)

88. (¯`’•.¸(¯`’•MY FAVORITE SELLER•’´¯)¸.•’´¯)

89. »(¯`v´¯)»MY»(¯`v´¯)»FAV»(¯`v´¯)»SELLER»(¯`v´¯)»

90. »(¯`v´¯)»SWEET»(¯`v´¯)(¯`v´¯)»SELLER»(¯`v´¯)»

91. *-:¦:-•:*'””*:•.-:¦:-•:*WORLDS*BEST*SELLER*-:¦:-•:*'””*:•.-:¦:-•:*

92. (¯`’•.¸TOP*(¯`’•.THANK•YOU.•’´¯)*SELLER¸.•’´¯)

93. T-:¦:-E-:¦:-R-:¦:-I-:¦:-F-:¦:-F-:¦:-I-:¦:-C

94. (¯`’•.¸(¯`’•.¸(¯`’•GREAT DEAL•’´¯)¸.•’´¯)¸.•’´¯) 95. «:::H:::»«:::A:::»«:::P:::»« :::P:::»«:::Y:::»«:::BUYER:::»

96. •#1 •.•S´¯`E´¯`L´¯`L´¯`E´¯`R•.•

97. *-:¦:-•:*'””*:•.-:¦:-•:*THANX*4*THE*DEAL*-:¦:-•:*'””*:•.-:¦:-* 98. -:¦:-T-:¦:-O-:¦:-P-:¦:-S-:¦:-A-:¦:-L-:¦:-E-:¦:-

99. (¯`’•.¸THANK YOU SO MUCH FOR THE DEAL¸.•’´¯)

100. º. º¤ø,¸¸,ø¤ºº¤ø,¸¸,¸,øºø,¸,ø¤ºº¤ø,¸¸,ø¤HIGHLY RECOMMENDED º.

101. *¨¨*:•.eBayeriffic.•:*¨¨*:•.Seller.•:*¨¨*:•.

Silahkan simpan template eBay feedback ini di notepad, atau bisa juga bookmark halaman ini (tekan tombol CTRL+D di keyboard)

Post Terkait :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

id_IDIndonesian